Technikák a testzsír csökkentésére. Egészségnevelés - II További módszerek a testösszetétel meghatározására - MeRSZ


Az antropometria szűkebb értelemben az emberi testet kvantitatív módszerekkel jellemzi, tágabb értelmében a test környezettel való viszonyát kutatja. A sportantropometria a fizikai antropológiának azon ága, melynek célja a sportteljesítmény és a testösszetétel kapcsolatának vizsgálata, a rendszeresen sportoló személyek szomatotípusának jellemzése akár a gyermekek sportágválasztásának elősegítéséretovábbá kutatja a testméretek, testarányok változását az élet során, elsősorban a rendszeres testmozgással, edzéssel összefüggésben.

A fizikai antropológia eszköztárából meríti módszereit, azonban a vizsgált populációban, csoportban különbözik attól Mészáros és mtsai. Módszerei közé tartoznak az egyszerűbb, kisebb eszközigényű mérések mellett, a komolyabb eszközparkot igénylő, például a testösszetétel vizsgálatára alkalmas orvosdiagnosztikai eljárások. Legfontosabb előnyük, hogy pontosabb mérésekre adnak lehetőséget, míg legnagyobb hátrányuk magas költségigényükben rejlik.

A sporttudományi kutatások során leggyakrabban alkalmazott testösszetételi- illetve testzsír becslési eljárások a bőrredők mérése alapján történő kalkulációk, illetve a bioelektromos impedancia analízis. Ezen kívül használják a test zsírtartalmának becslésére a testsűrűség mérést denzitometriavalamint a testösszetevők becslésére, jóval ritkábban a bonyolultabb orvosdiagnosztikai eljárásokat is.

A testösszetétel becslésére két- és többkomponensű modelleket alkalmaznak. A kétkomponensű becslésnél a testmérés során gyűjtött adatokból becsülik az emberi test valamely alkotójának mennyiségét, százalékos arányát testzsír százalék.

Iránytű az optimális testzsírszázalékhoz

Létezik a négykomponensű becslés is, melynek során a humán test négy összetevőjének arányát határozzák meg. Iyen például Drinkwater és Ross négykomponensű modellje lásd később. Az antropometriai mérések a jelenkori kutatómunkák szerves részét képezik, szinte valamennyi publikált tudományos közleményben a kutatók antropometriai adatokkal is jellemzik a kutatásban résztvevő vizsgálati személyeket.

Történeti szempontból fontos megemlíteni az antropometriai mérések alapjait ben leíró Nemzetközi Biológiai Programot Weiner és Lourie, A programban a korábbi mérési technikák egyesítésére, mérőpontok egységesítésére tettek javaslatot.

Testtömeg vs. testzsír csökkentése | Mi a különbség? - MYPROTEIN™

A következő alfejezetben az ISAK International Society for the Advancement of Kinanthropometry által megfogalmazott alapelvek szerint történik a bőrredő- és kerületmérés ismertetése. A bőrredők alapján történő testzsír százalék becslés Szükséges eszközök: kaliper, adatlap, íróeszköz A módszer leírása: Az emberi test meghatározott területein felkar elülső és hátulsó felszínén, lapocka alatt, mellkas elülső felszínén, hason, csípőtövis felett, comb elülső felszínén, lábszár belső-oldalsó mediális felszínén mérjük a bőrredő vastagságát kaliper 3.

A méréshez különböző típusú kalipereket lehet használni, gyakran alkalmazott típusok a Lange-kaliper és a Harpenden-kaliper. A sportantropometriában a test jobb oldalán szokás a mérést végezni, kivétel ez alól, ha valamilyen sérülés, duzzanat található technikák a testzsír csökkentésére, illetve ha a korábbi sérülést követő gyógyulási folyamatot szeretnénk nyomon követni.

A vizsgálatok során a két ellentétes testoldalon mért bőrredő értékekben szignifikáns különbség regisztrálható Womersley és Durnin,gyakorlati szempontból mégis elhanyagolható ez technikák a testzsír csökkentésére eltérés ISAK, A mérés során figyelembe lehet venni a vizsgált személy dominanciaviszonyait is.

Testtömeg vs. testzsír csökkentése | Mi a különbség?

Fontos, hogy az egymást követő méréseknél ugyanazon személy, megfelelő gyakorlattal rendelkező szakember, azonos műszerrel, megegyező körülmények között végezze a felmérést, hogy csökkentse a mérési hiba lehetőségét. A vizsgált személyt ugyanazon napszakban, azonos hidratáltsági és tápláltsági állapotban, testedzést megelőzően szokás mérni. Bőrredő méréshez használt kaliper Lange-kaliper A kaliperrel technikák a testzsír csökkentésére bőrredőt duplarétegben a bőr két rétege hám, irha és a közte lévő bőralja alkotja, mely a zsírszövetet is tartalmazza.

A bőrredő vastagságát mm-es pontossággal határozzuk meg. A mérés nem tarthat tovább másodpercnél, pontos eredmény eléréséhez minden technikák a testzsír csökkentésére esetén háromszori ismétlés szükséges. A szövetekben a rövid összenyomást követően is fokozódik a keringés, mely hatására azok megduzzadnak, így elhúzódó mérés, vagy többszöri ismétlést követően hibásan nagyobb értéket regisztrálhatunk.

A bőrredő vastagságok segítségével jól lehet becsülni a szubkután zsírdepó mennyiségét, az emberi test zsírszázalékát.

technikák a testzsír csökkentésére ridgecrest fogyás

Az áll alatti bőrredőt nők esetében szokás felmérni, mert ezen nem képviselőire jobban jellemző az áll alatti zsírfelhalmozódás. A bőr alatt lévő izomréteget nem mérjük a bőrredővastagság regisztrálásakor, még akkor sem, ha a bőr alsó rétegével szoros kapcsolatban van. Napjainkban számos becslési eljárás, számítás létezik, melyek segítségével a testzsír tömege vagy a testzsír százalék becsülhető.

A legtöbb sportág esetében, mint a testösszetétel egyik legfontosabb paramétere, nélkülözhetetlen adat a testzsír mennyisége, mivel a normál tartománynál magasabb és alacsonyabb értékek rövid- és hosszútávon is jelentősen befolyásolják a sportteljesítményt és az egészségi állapotot.

Gyakran alkalmazott becslési eljárások: Durnin és Womersley 16 és 72 év közötti alanyokon végrehajtott vizsgálatában, a biceps feletti- a triceps feletti- a subscapula — és a suprailiacalis bőrredők vastagsága alapján becsülték a testzsír százalékot, regressziós számítások segítségével létrehozott táblázat felhasználásával 3.

A négy bőrredő alapján becsült testzsír százalék értékek a különböző életkorokban Durnin és Womersley, Lean és munkatársai 18 és 64,3 év közötti felnőtt populációra dolgozták ki a testzsír százalék számítási módszerüket. Több képletet is meghatároztak, melyek segítségével a testzsír százalék becsülhető, de kettő esetében találták a legerősebb kapcsolatot a testzsír mennyiségével.

A derékkerület mérése a Kerületekkel történő testzsír százalék becslés 3. Az eljárás Szmodis és munkatársai által módosított változata terjedt el hazánkban, amely öt bőrredő felhasználásával számol: biceps feletti - triceps feletti - lapocka - csípő — és lábszár bőrredő. A felmért öt bőrredő összegzésével, a nem és az életkor felhasználásával, táblázat Szmodis és mtsai. Kerületek alapján történő testzsír százalék becslés Szükséges eszközök: mérőszalag, technikák a testzsír csökkentésére, adatlap, íróeszköz A módszer leírása: Az emberi test anatómiailag meghatározott területeinek, részeinek kerületét mérjük mérőszalag 3.

technikák a testzsír csökkentésére balzsam zsírégetés megjegyzéseket

A mérőszalaggal szemben elvárás, hogy anyaga ne nyúljon mega mérések során, ezért az ábrán látható műanyag mérőszalagon kívül, alkalmaznak precízebb mérést lehetővé tévő acélból készült szalagot is.

A pontos végeredményhez technikák a testzsír csökkentésére kerületmérést háromszor szükséges megismételni. A mérést általában a vizsgált személy jobb oldalán végezzük kivétel sérülések eseténvagy ha a vizsgálat szempontjából ez lényeges, akkor az a másik oldalon is kivitelezhető. Az eredmény mérőszalagról történő leolvasásakor a szalagnak szemmagasságban kell lennie. A mérési eredményeket centiméterben szokás megadni, miliméteres pontossággal.

Az antropometriai mérőszalag Ezen antropometriai eljárásnál is lényeges, hogy az egymást követő méréseknél ugyanazon személy, azonos műszerrel, megegyező körülmények között végezze a felmérést, így csökkentve a lehetséges mérési hiba esélyét.

A vizsgálati személyt ugyanazon napszakban, azonos hidratáltsági és tápláltsági állapotban, testedzést megelőzően szokás mérni. Számos mérőpont létezik a test kerületeinek felmérésére 3. A leggyakrabban alkalmazott kerületi méretek ISAK, Hodgdon és Beckett testzsír százalék kalkulációjához a derék- csípő- és nyakkerület adatok mellett a testmagasság szükséges.

A gyermekek testösszetételének becslésére is alkalmas a módszer. A becslés ezen formája csak férfiak esetében alkalmazható.

technikák a testzsír csökkentésére fogyás ellensburg wa

Első lépésként a combkerületet a comb bőrredő CKKilletve a lábszár kerületet a lábszár bőrredő értékével LKK korrigálni kell. Képlet Martin és mtsai. A bőrredők mérését azonos módon kell elvégezni, mint a Bőrredőkkel történő testzsír százalék becslés részben. A testsűrűség Dt becsléséhez a következő adatokra van szükség: mellkasi —, mid-axilla—, triceps feletti—, subscapula—, hasi—, suprailiacalis— és comb bőrredők mmdecimális életkor év, két tizedesjegy pontossággal.

Az egzakt érték meghatározásához nagyértékű műszerek páldául InBody műszerek szükségesek, de az egyszerűbb becsléshez is léteznek a bioimpedancia mérésén alapuló készülékek 3. Bioelektromos impedancia analizátor A: Omron, BF ; B: Beurer, BG A vizsgálati személyek könnyű sportruházatban vesznek részt a vizsgálaton, a mérést megelőzően fontos a különböző fém ékszerek, kiegészítők eltávolítása.

A különböző készülékek különböző felületű és számú mérésre alkalmas felülettel elektróda rendelkeznek. Néhány esetében a tenyéren 3. A Bioelektromos impedancia analizátoros mérés során a műszer egy kis erősségű váltóáramot juttat a testbe, majd az áram áthaladása során méri a szövetek frekvenciafüggő ellenállását. Az emberi testre jellemző, hogy jelentős mennyiségű vizet tartalmaz például az érrendszerben keringő vérígy ezeknek kisebb az ellenállásuk, míg más szöveteké például zsírszövet, csontszövet magasabb értékű.

A becslési eljárás alapja az ellenállásban tapasztalt különbség, de a kalkulációhoz további adatok testmagasság, testtömeg, életkor, nem, edzettségi szint megadása is szükséges. A kifinomultabb műszerek a testzsír százalékon kívül más mutatókat is képesek becsülni: a víztartalmat, az izomtömeget, a csonttömeget, a hasüregben található viscerális zsír mennyiségét, illetve a testmagasság megadásával számolhatják a testtömeg indexet BMI is.

A komplexebb készülékek a gyártó által megadott referencia adatok tükrében technikák a testzsír csökkentésére értékelni a kapott eredményeket is. A mérési eredmények pontosságát ronthatja, ha az ismételt vizsgálatokat nem azonos napszakban, hidratáltsági- vagy tápláltsági állapotban végezzük. A műszer működését a testhőmérsékleten kívül a test víztartalma is befolyásolja.

A dehidratáltság csökkenti a mérés pontosságát a testzsír százalék becslésekor. A test tömegének ismeretében a sűrűsége számítható. A sűrűség adat ismeretében becsülhető a test zsírtartalma. A zsírszövetnek kisebb a sűrűsége, mint a vízé, míg az izom- és csontszövetnek folyamatos fogyás okai a denzitása. Két azonos testtömegű személy esetén a nagyobb testsűrűséggel rendelkező alanynak alacsonyabb a testzsír százaléka.

A mérés kezdetén testtömeg mérés szükséges, illetve légzésfunkciós mérés a reziduális levegő mennyiségének megállapításához. A vizsgált személy a fürdőruhában, fürdőnadrágban a víz alá merül, leül a székre a tartály alján. A merülés során használható orrcsipesz vagy légzőcső is. Kifújja a tüdejében lévő levegőt technikák a testzsír csökkentésére mozdulatlanul vár a víz alatti testtömeg mérés befejeződéséig.

A vizsgálatot jelentősen nehezíti a víz alatt történő mérés.

A lehető legkevesebb sportruházatban, esetleg úszódresszben történik a vizsgálat. A műszer kalibrálását követően a vizsgált személy helyet foglal a készülékben. A mérés alapja, hogy technikák a testzsír csökkentésére test az adott térfogatának megfelelő mennyiségű levegőt szorít ki a légmentesen zárt, ismert űrtartalmú műszer belsejéből. A műszer a légtérben bekövetkezett nyomásváltozásból képes mérni a testzsír mennyiségét.

Előnye a vízben történő testsűrűség méréssel szemben, hogy betegségtől szenvedők, víziszonnyal rendelkező személyek és gyermekek is képesek használni nemtől és életkortól függetlenül. Infravörös fényáteresztő-képesség mérése Near Infrared Interactance Szükséges eszközök: számítógép vezérelt spektrofotométer érzékelővel, adatlap, íróeszköz A módszer leírása: A szövetek infravörös fényáteresztő, fényelnyelő képessége alapján történik a testzsír százalék becslése.

Ezen módszernek is nagy előnye egyszerűségében rejlik, továbbá fontos, hogy nem igényel különösebb szakképzettséget a mérés kivitelezése. A mérés általában a domináns oldali felkaron történik. A műszer infravörös közeli fényt bocsát át a felső végtagon, melynek egy része a felszín közeli szövetrétegekben elnyelődik. A műszer a végtagba jutó és onnan visszaverődő fény energiájából és hullámhosszából képes becsülni a test zsírtartalmát.

A módszer hátránya, hogy pontatlan, a felkarban lévő zsírszövet mennyisége alapján kalkulálja a teljes test zsírtartalmát. Egyéb orvosdiagnosztikai eljárások A következő eljárások kevésbé elterjedtek a sporttudományi kutatásokban, mert magasan képzett szakszemélyzetet igényelnek vagy, mert túlzottan költséges a mérési eljárás, illetve a műszer fenntartása.

Százalékos testzsír- veszteség cél. Testzsír leküzdése

Ultrahangos vizsgálat Leírása: A módszer segítségével az emberi test lágy részei válnak láthatóvá. Alkalmas adott területen található harántcsíkolt izomzat, meghatározott izomcsoport vastagságának és átmérőjének meghatározására is Sipila, Mágneses Rezonancia Képalkotás MRI, Magnetic Resonance Imaging A módszer leírása: Erős mágneses térben gerjesztik az adott testrész protonjait, a kapott energia egy részét a protonok visszasugározzák, ezeket érzékeli a műszer a felvétel elkészítésekor.

Mivel a szervek, szövetek víztartalma különböző, így a protontartalmuk is eltér. Ezzel a képalkotó eljárással jól elkülöníthetővé válnak az egyes struktúrák, szervek. Lágy szöveti részek esetén a legjobb felbontású módszer. Elkülöníthető a zsírszövet, az izomszövet és a csontszövet is, azonban az izomszöveten belüli zsír elkülönítésére még nincsenek igazán pontos eljárások.

Előnye, hogy nem éri a testet ionizáló sugárzás a vizsgálat során. A hasüregben található zsírszövet mennyiségének meghatározásához ez a legpontosabb módszer Wells és Fewtrell, Komputertomográfia CT, X-ray Computed Tomography A módszer leírása: A vizsgálat során röntgen sorozatfelvételek készülnek az adott testrészről, az elkészülő 3D-s felvételeken a szubkután és hasüregben lévő zsír mennyisége, illetve a zsírmentes izomtömeg is jól elkülöníthető, mennyisége meghatározható.

  • Ezenkívül minden edényt pároljuk, sütjük vagy sütjük a sütőben.
  • 15 legjobb alapelv a testzsír természetes és gyors csökkentésére
  • Fogyás millburn nj
  • Fogyás csodálatos kanál
  • A férfiak egészségének legjobb módja a fogyásnak
  • Fogyjon 20 napon belül
  • Indiai gyógynövény fogyás

Az izomtömeg kismértékű változásának nyomon követésére is megfelelő módszer Sjöström és mtsai. Hátránya, hogy a vizsgálat során radioaktív sugárzás éri a szervezetet. Kettős-foton Elnyelődéses Röntgen Abszorpciometria DEXA, Dual-energy X-ray Absorptiomerty A módszer leírása: Két különböző energiájú, kisdózisú röntgen sugárzás éri a szervezetet a vizsgálat során, így nagyobb pontosságú képet kapunk, mint a CT vizsgálatnál.